24. neděle v mezidobí B – nebo Mdr 7,26 – 8,1

26Moudrost je odleskem věčného světla,
čistým zrcadlem Božího působení
a obrazem jeho dobroty.
27Je sama jediná, ale může všechno,
zůstává sama v sobě, ale vše obnovuje,
po všechna pokolení vchází do svatých duší
a činí z nich Boží přátele a proroky.

28Neboť Bůh nikoho nemiluje víc
než toho, kdo žije s Moudrostí.
29Ona je nad slunce krásnější,
překonává všechna souhvězdí –
i ve srovnání s denním světlem vítězí!
30Den totiž musí noci ustoupit,
Moudrost však nepodlehne zlu.
1Mocně se šíří od kraje ke kraji
a všechno řádně spravuje.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: