23. neděle v mezidobí B – Př 22, 1-2.8-9.22-23

1Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství, oblibu nežli stříbro a zlato. 2Bohatý i chudý se potkávají, Tvůrcem obou je Hospodin. 8Ten, kdo rozsévá zvrácenost, sklidí zlo, hůl jeho hněvu pomine. 9Kdo je štědrý, bude požehnán, protože dává ze svého pokrmu chudému. 22Neokrádej chudého, protože je chudý, nesrážej nuzného v bráně. 23Neboť Hospodin povede jejich spor a oloupí o duši ty, kteří loupí je.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: