23. neděle v mezidobí A – Ř 13, 8-14

8Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon. 9Vždyť přikázání ‚ nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat,‘ a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ 10Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska. 11Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. 12Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. 13Žijme řádně jako ve dne: ne v hýření a opilství. ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. 14Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: