22. prosince A – Iz 33,17-22

17Tvé oči uvidí Krále v jeho kráse, spatří i rozlehlou zemi.   18Tvé srdce bude přemítat o dřívější hrůze: Kde je ten, kdo počítá? Kde je ten, kdo váží? Kde je ten, kdo počítá věže?   19Neuvidíš už lid lítý, lid nesrozumitelné řeči, které se nedá rozumět, a žvatlavého, nesrozumitelného jazyka.   20Pohleď na Sijón, město našich svátků, tvé oči uvidí Jeruzalém, klidný příbytek, stan, který se nepohne, jeho kolíky se nikdy nevytrhnou a žádný jeho provaz se nepřetrhne.   21Neboť tam pro nás bude vznešený Hospodin místem řek — velmi širokých kanálů — jímž nepoplyne loďstvo s vesly, ani jím nepropluje vznešená loď.   22Neboť Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce; Hospodin je náš král, on nás zachrání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: