22. neděle v mezidobí C – 2. čtení Žd 13, 1-8.15-16

1Bratrská láska ať zůstává. 2Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. 3Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle. 4Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. 5Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;‘ 6a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?‘ 7Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru. 8Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. 15Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. 16A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: