20. neděle v mezidobí A – Ř 11, 1-2a.29-32

1Pravím tedy: Zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahamův, z kmene Benjamínova. 2 Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal. 29Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné. 30Jako vy jste kdysi neposlouchali Boha, nyní však se vám dostalo milosrdenství pro jejich neposlušnost, 31tak i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství prokázané vám. aby také došli milosrdenství. 32 Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: