2. února – Uvedení Páně ABC – nebo Ž 24, 7-10

7Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, zvedněte se! Vchází Král slávy! 8Kdo to je, ten Král slávy? Hospodin, silný a udatný, Hospodin, udatný válečník. 9Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, pozdvihněte se! Vchází Král slávy! 10Kdo to je, ten Král slávy? Hospodin zástupů — on je Král slávy!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: