2. neděle v době postní C – 2. čtení Fp 3,17 – 4,1

17Bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. 18Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal, a nyní to pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; 19jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti; ti myslí na to, co je pozemské. 20Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista, 21který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. 1A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: