2. neděle v době postní B – Gn 17, 1-7.15-16

1Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný. 2Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím. 3Tu Abram padl na tvář a Bůh s ním dále mluvil: 4jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů. 5Tvé jméno již nebude Abram, ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů. 6Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou. 7Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. 15Potom Bůh řekl Abrahamovi: Ohledně tvé ženy Sáraji, nebudeš ji již nazývat Sáraj, ale její jméno bude Sára. 16Požehnám ji a také z ní ti dám syna. Požehnám ji a budou z ní národy, budou z ní králové národů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: