2. neděle po Zjevení Páně C – Ž 36, 5-10

5Vymýšlí špatnosti i na svém loži; postavil se na nedobré cestě, zlem nepohrdá. 6Hospodine, až k nebesům sahá tvé milosrdenství a tvá věrnost až k oblakům. 7Tvá spravedlnost je jako nejvyšší hory, tvé soudy jako velká hlubina. Zachraňuješ lidi i zvířata, Hospodine. 8 Jak vzácné je tvé milosrdenství, Bože! Synové lidští hledají útočiště ve stínu tvých křídel. 9Sytí se tučností tvého domu, napájíš je proudem svých rozkoší. 10Neboť u tebe je pramen života; díky tvému světlu vidíme světlo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: