2. neděle po Zjevení Páně C – J 2, 1-11

1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. 2Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka: „Nemají víno.“ 4 A Ježíš jí řekl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ 5Jeho matka řekla služebníkům: „Cokoli vám řekne, učiňte.“ 6Bylo tam šest kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování, každá na dvě nebo tři míry. 7Ježíš jim řekl: „Naplňte ty nádoby vodou.“ A naplnili je až po okraj. 8Pak jim řekl: „Teď naberte a neste správci hostiny.“ I donesli. 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem — nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli — zavolal ženicha 10a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle.“ 11Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: