2. neděle po Zjevení Páně A – 2. čtení 1 K 1, 1-9

1Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes   2církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho:   3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.   4Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši:   5Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání,   6tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo,   7takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista.   8On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista.   9Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: