2. neděle adventní A – 1. čtení – Iz 11, 1-10

1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce.   2A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem.   3Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima,   4ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu.   5Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder.   6Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede.   7Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot.   8Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije.   9Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře.   10I stane se v onen den, že na kořen Jišajův, který bude stát jako korouhev národů, se budou dotazovat pohané. Jeho místo odpočinku bude sláva.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: