2. ledna C – Ž 147, 12-20

12Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! Chval svého Boha, Sijóne! 13On upevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům ve tvém středu. 14Na tvém území zajišťuje pokoj, sytí tě tou nejlepší pšenicí. 15Posílá svůj výrok na zem — rychle běží jeho slovo. 16Dává sníh jako vlnu, jíní sype jako popel. 17Vrhá celé kousky ledu — kdo obstojí před jeho mrazem? 18Pošle své slovo a taje, vyžene svůj vítr a vody se řinou. 19Oznámil své slovo Jákobovi, svá ustanovení a nařízení Izraeli. 20Tak žádnému národu neučinil — jeho nařízení nepoznaly. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: