2. ledna C – Jk 3, 13-18

13Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. 14Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. 15To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská. 16Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká špatná věc. 17Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. 18Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: