2. ledna B – Př 1, 1-7

1Přísloví izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, 2k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným, 3k přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti, 4aby dala prostoduchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu. 5Ať je slyší moudrý a přibude mu bystrosti, rozumný získá schopnost vést, 6aby dokázal porozumět přísloví a podobenství, slovům moudrých i jejich hádankám. 7Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: