18. neděle v mezidobí A – Ř 9, 1-5

1Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu Svatém, 2že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. 3 Přál bych si. abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. 4Jsou to Izraelci, jim patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, služba a zaslíbení, 5jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: