18. neděle v mezidobí A – Mt 14, 13-21

13 Jakmile to Ježíš uslyšel, odplul odtamtud v lodi do ústraní na opuštěné místo; ale zástupy o tom uslyšely a vydaly se z měst pěšky za ním. 14 Když vystoupil, uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné. 15A když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a hodina již pokročila; propusť zástupy, ať odejdou do vesnic a nakoupí si jídlo.“ 16 Ježíš jim řekl: „Nemusejí odejít; vy jim dejte najíst!“ 17Oni mu řekli: „Nemáme zde než pět chlebů a dvě ryby.“ 18On však řekl: „Přineste mi je sem!“ 19A poručil zástupům, aby se rozložily na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům a učedníci zástupům. 20Všichni jedli a nasytili se. A sebrali dvanáct plných nůší zbylých úlomků. 21Těch, kdo jedli, bylo asi pět tisíc mužů, kromě žen a dětí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: