17. neděle v mezidobí A – Mt 13, 31-33.44-52

31Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. 32Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ 33Pověděl jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“ 44„Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. 45Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. 46 Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. 47Dále je království Nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. 48Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. 49Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých 50a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“ 51Ježíš jim řekl: „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, Pane .“ 52On jim řekl: „Proto se každý učitel Zákona, který se stal učedníkem království Nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: