16. neděle v mezidobí C – Evangelium L 10, 38-42

38Stalo se, když šli dále, že Ježíš vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. 39Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. 40Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ 41Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi, 42jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: