15. neděle v mezidobí B – Ž 24

1Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. 2Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech. 3Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? 4Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně. 5Ten vezme od Hospodina požehnání, přijme spravedlnost od Boha, své spásy. 6Takové je pokolení těch, kdo hledají Boha. Jákob — to jsou ti, kteří vyhledávají tvou tvář. 7Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, zvedněte se! Vchází Král slávy! 8Kdo to je, ten Král slávy? Hospodin, silný a udatný, Hospodin, udatný válečník. 9Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, pozdvihněte se! Vchází Král slávy! 10Kdo to je, ten Král slávy? Hospodin zástupů — on je Král slávy!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: