14. neděle v mezidobí C – L 10, 1-11.16-20

1Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít. 2Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. 3Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 4Neberte si měšec ani mošnu ani sandály; s nikým se cestou nepozdravujte. 5Do kteréhokoli domu vejdete, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘ 6A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine; ne-li, navrátí se k vám. 7V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. 8A do kteréhokoli města vstoupíte a přijmou vás, jezte, co vám předloží, 9uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.‘ 10Když vstoupíte do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: 16Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal.“ 17Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.“ 18Řekl jim: „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk. 19Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží. 20Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: