13. neděle v mezidobí A – Mt 10, 40-42

40„Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok. obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého proto, že je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. 42A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník. i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: