12. neděle v mezidobí B – Mk 4, 35-41

35Toho dne, když nastal večer, jim říká: „Přeplavme se na druhou stranu.“ 36Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním také jiné lodě. 37Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. 38A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu: „Učiteli, nezajímá tě, že hyneme?“ 39Probudil se, pohrozil větru a řekl moři: „Mlč, buď zticha!“ A vítr přestal a nastal úplný klid. 40Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ 41 Padla na ně veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr i moře?“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: