11. neděle v mezidobí B – Mk 4, 26-34

26A Ježíš říkal: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem; 27v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. 28Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň.“ 30A říkal: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? 31Je jako zrno hořčice. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. 32A když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci.“ 33A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. 34Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: