1. neděle v době postní B – Gn 9, 8-17

8A Bůh řekl Noemu a s ním jeho synům: 9Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás 10a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi; ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. 11Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. 12A Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace. 13Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duší v celém tvorstvu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. 16Když bude na oblaku duha, spatřím ji a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstvu, které je na zemi. 17A Bůh řekl Noemu: Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a vším tvorstvem, které je na zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: