1. neděle po Vánocích C – L 2, 41-52

41Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek velikonoc. 42Také když mu bylo dvanáct let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. 43A když se po dokonání těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče zpozorovali. 44 Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými. 45A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. 46I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. 47Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. 48 Když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ 49A on jim řekl: „Jak to, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého Otce?“ 50Ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim pověděl. 51I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl jim poddán. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci. 52A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: