1. neděle po Vánocích C – 1 Sa 2, 18-20.26

18Samuel však sloužil před Hospodinem, chlapec přepásaný lněným efódem. 19Jeho matka mu dělávala malý plášť a přinášela mu ho rok co rok, když přicházela se svým mužem obětovat každoroční oběť. 20Élí požehnal Elkánovi a jeho ženě slovy: ti Hospodin dá potomstvo z této ženy namísto toho, kterého vyžádala Hospodinu. Potom šli na své místo. 26Chlapec Samuel rostl v postavě i oblibě jak u Hospodina, tak i u lidí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: