1. neděle po Vánocích A – Iz 63, 7-9

7 Budu připomínat Hospodinovy milosrdné činy, Hospodinovy slavné skutky — za všechno, co nám Hospodin prokázal; prokázal domu Izraele mnoho dobrého, prokázal jim to podle svého slitování a podle svého hojného milosrdenství. 8 I řekl: Zajisté jsou mým lidem, syny, kteří nebudou lhát. A stal se (jejich zachráncem.9 V každém jejich soužení měl soužení i on. Anděl jeho přítomnosti) je zachraňoval. On je ve své lásce a ve svém soucitu vykoupil. Zvedal je a nosil je po všechny dávné dny.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: