1. neděle adventní C – L 21, 25-36

25„A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. 26Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. 27A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ 29A řekl jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. 30Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. 31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. 32Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. 33Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“ 34„Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle 35 jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. 36Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: