1. neděle adventní C – 1 Te 3, 9-13

9Vždyť jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem? 10Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. 11Sám Bůh a náš Otec a náš Pán Ježíš kéž urovná naši cestu k vám. 12A vás ať Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám, 13tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: