1. neděle adventní A – Evangelium Mt 24, 36-44

46„O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.   37Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka.   38Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu,   39a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka.   40Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán.   41Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána.   42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.   43To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.   44Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: