1. neděle adventní A – 2. čtení Ř 13, 11-14

11Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili.   12Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla.   13Žijme řádně jako ve dne: ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti.   14Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: