1. ledna ABC – 10010 Ž 8

2Hospodine, náš Pane, jak vznešené je tvoje jméno na celé zemi! Tys dal svou velebnost na nebesa. 3Z úst dětí a kojenců jsi ustanovil sílu kvůli těm, kdo se mají nepřátelsky. Tak jsi skoncoval s nepřítelem a s tím, kdo se mstí. 4Když hledím na tvá nebesa — dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které jsi upevnil — 5co je člověk, že na něj pamatuješ, syn člověka, že jej navštěvuješ? 6Trochu jsi jej omezil, aby nebyl božskou bytostí, a korunoval jsi ho slávou a důstojností. 7Svěřil jsi mu vládu nad dílem svých rukou, všechno jsi mu položil pod nohy, 8všechen brav a skot i polní zvěř, 9nebeské ptactvo, mořské ryby i vše, co se brodí mořskými stezkami. 10Hospodine, náš Pane, jak vznešené je tvoje jméno na celé zemi!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: