1. ledna ABC – 10000

1. ledna ABC 1. sada


Nu 6, 22-27

22Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 23Promluv k Áronovi a jeho synům slovy: Takto budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim: 24Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! 25Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv! 26Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem! 27Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: