1. ledna ABC – 10040 L 2, 15-21

15A stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat: „Pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám Pán oznámil.“ 16Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. 17 Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. 18A všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři řekli. 19Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. 20Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. 21Když se naplnilo osm dní, aby byl obřezán, dali mu jméno Ježíš; byl tak pojmenován od anděla před svým početím v lůně.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: