9. 8.

9. Edita Steinová (1891-1942), mučednice, židovského původu, spolupracovnice filozofa Edmunda Husserla, konvertovala ke katolicismu, vstoupila do karmelitánského řádu, popravena nacisty v Osvětimi.
Jakoubek ze Stříbra (1429)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: