8. 6.

8. August Hermann Francke (1663-1727), evangelický teolog a pedagog, pietista a prof. na univerzitě v Halle, zakládal školské ústavy a pracovní dílny.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: