7. 8.

7. Afra (+304), legendární mučednice, patronka augsburské diecéze. První česká tištěná bible vydána v Praze (1488).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: