7. 10.

7. Dimitrij Bortnjanskij (1751/2-1825), ruský skladatel, autor liturgické hudby, řada jeho skladeb v Agendě království pruského (1829). Johannes Mathesius (1504-1565), teolog, učitel a rektor latinské školy v Jáchymově, měl úzké kontakty s německými reformátory.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: