4. 8.

4. Jan Maria Vianney (1786-1859), „farář z Arsu“, patron farářů, musel opustit kněžský seminář, neboť nedostačoval požadavkům, nakonec se stal knězem a farářem, z opuštěné farnosti v podstatě vybudoval poutní místo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: