31. 7.

31. Ignác z Loyoly (1491-1556), španělský šlechtic, zakladatel jezuitského řádu.
Mandát Ferdinanda II., kterým bylo nekatolickým stavům nařízeno do šesti měsíců přestoupit ke katolictví nebo se vystěhovat ze země.
Bartolomé de Las Casas (1484-1566), španělský dominikán, apoštol indiánů a mexický biskup, zastánce původních obyvatel Ameriky proti kolonistům, pro neshody s osadníky složil svůj úřad a vrátil se do Španělska.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), francouzský prozaik, povoláním letec.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: