31. 10.

31. Gerhard von Rad (1901-1971), luterský teolog, významný starozákonní badatel. Den reformace (podle tradice, že tento den roku 1517 přibil Martin Luther své teze proti odpustkům na kostel ve Wittenbergu). Podpis Společného prohlášení k učení o ospravedlnění v Augsburgu, jedná se o dohodu mezi Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Světovým luterským svazem (1999).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: