3. 11.

3. Karel Boromejský (1538-1584), milánský arcibiskup a kardinál, realizoval reformy tridentského koncilu.
Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (1918), sloup byl svržen jako údajný symbol pobělohorského útlaku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: