26. 4.

26. Tertullián (+ po 220), severoafrický křesťanský spisovatel s právnickým vzděláním, je považován za zakladatele latinské teologické tradice, na sklonku života se přidal k sektě montanistů.
Roku 1977 přijal papež 26. dubna ve Vatikáně poprvé primase anglikánského společenství

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: