22. 3.

22. Jiří z Poděbrad (1420-1471), správce království a zvolený český král (1458), pokusil se o vytvoření všeobecné mírové unie (1464).
Jonathan Edwards (1703-1758), teolog a kazatel, ovlivnil první velké náboženské probuzení v Severní Americe.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: