21. 11.

21. Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio byl vyhlášen na II. vatikánském koncilu (1964).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: