20. 12.

20. Katharina von Bora (1499-1552), v dětství jí zemřela matka, byla dána do kláštera a později složila sliby, r. 1523 klášter spolu s dalšími sestrami opustila a r. 1525 uzavřela sňatek s reformátorem Martinem Lutherem; po jeho smrti (1546) žila v bídě, porodila šest dětí.
Jan z Příbramě (asi 1387-1448), český kněz, univerzitní mistr a teolog, byl administrátorem církve podobojí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: