18. 5.

18. Soudce chebský, dohoda husitů s basilejským koncilem o možnosti, hájit svobodně svoje učení na koncilu (1432).
Českou konfesi, společné vyznání českých nekatolíků, předali zástupci českých stavů císaři Maxmiliánovi II. (1575). Císař ústně přislíbil, že jí bude respektovat, brzy z ní však vyloučil královská města.
Karol Wojtyla, nar. 1920 ve Wadowicích u Krakova, od 1978 papežem Janem Pavlem II.
Paul Althaus (1888-1966), luterský teolog, prof. dogmatiky a NZ.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: