16. 12.

16. Johann Gottfried Herder (1744-1803), německý evangelický teolog, filozof, teoretik umění a literatury, básník.
Wilhelm Stählin (1883-1975), prof. praktické teologie, biskup německé luterské církve, po II. sv. válce se podílel na založení ekumenické pracovní skupiny něm. katolických a luterských teologů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: